Scroll Top

Gebelikte Demir Eksikliği

Gebelikte Demir Eksikliği

Hamile kadınların demir ihtiyacı, hamile olmayan kadınlardan daha fazladır ve bu ihtiyaç neredeyse hiçbir zaman yiyecekle telafi edilemeyen bir ihtiyaçtır.¹ Bu nedenle hamile kadınların yüzde 50’ye varan kısmında demir eksikliği vardır.² Bu, şiddetli kanamadan sonra kan nakli ihtiyacını artırır ve fiziksel ve zihinsel performansı azaltabilir.³ Eğer birinci veya ikinci trimesterde demir eksikliği anemisi gibi bir anemi varsa düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski de belirgin ölçüde artmaktadır. ⁴

Buna ek olarak araştırmalar, demir eksikliğinden etkilenen annelerin çocuklarının yaşamlarının ilk yılında demir eksikliği risklerinin 6.5 kat artma riskine sahip olduğunu göstermektedir.⁵ Çocuğun gelişimi bakımından böyle bir risk çok önem taşır, uzun süreli araştırmalar göstermektedir ki; süt çocuklarında kronik demir eksikliği ileri derece bilişsel eksiklikleri de beraberinde getirmekte ve bu eksiklikler ergenlikle birlikte ilerlemektedir. ⁶

Böylelikle, gebeler için farklı bir sınır değer geçerlidir. Gebe olmayan kadınlarda olduğu gibi, gebelikte de 30 μg / l’nin altındaki serum ferrritin değerleri ile anemisiz demir eksikliği tanısı konur. Tanıma göre, hemoglobin değerleri birinci ve üçüncü trimesterde 11,0 g / dl’nin altında ve ikinci trimesterde 10,5 g / dl’nin altında ise ek olarak anemi mevcuttur. Özellikle üçüncü trimesterde, demir depolarının doğumdan önce çok hızlı bir şekilde yenilenmesi gerektiğinde, parenteral takviye tedavi seçeneğidir. ⁷

 

 

¹Huch R, Breymann C. Anemia in pregnancy and the puerperium. 1st edition. Bremen 2005
²Radlowski EC et al. Front Hum Neurosci 2013; 7: 585
³Nowak A et al. Swiss Med Wkly 2019; 149: w20097
⁴Haider BA et al. BMJ 2013; 346: f3443
⁵Colomer J et al. Pediatr Perinat Epidemiol 1990; 4 (2): 196-204
⁶Lozoff B et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160 (11): 1108-1113
⁷Nowak A et al. Swiss Med Wkly 2019; 149: w20097