Scroll Top

Ferrum

FORMÜLÜ: Bir Ferrum Fort Film Tablet, 100 mg Elementer Demir’e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi ve 0.350 mg Folik asit içerir. Bir ölçek Ferrum Şurup, (5 ml); 50 mg Elementer Demir’e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir. 1 ml (20 damla) Ferrum Damla, 50 mg Elementer Demir’e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir. Bir Ferrum Ampul, 100 mg Elementer Demir’e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir.

ENDİKASYONLAR: Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır. Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI: Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi), talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER: Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anaflaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalarda uygulanmalıdır.  Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Hamilelik ve laktasyon dönemindeki demir ve folik asit desteği olarak kullanılır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Oral kullanım sırasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Ampul kullanımı sırasında anaflaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, myalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazen steril abseler oluşabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: İki değerlikli demir preparatlarının gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin v.b.) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşimlerin Ferrum Fort Film Tablet’in bileşimindeki demir-hidroksit polimaltoz kompleksi ile gözlenmediği bildirilmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; Ferrum Fort Film Tablet, yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır. Normal dozu günde 1 film tablettir. Ferrum Şurup, çocuklar için günde 1-2 defa 1 ölçek (5 ml) yetişkinler için günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml) verilir. Ferrum Damla, yeni doğanlar için 1 damla (3 mg)/kg/gün, 1 yaşına kadar 5 damla/gün ile başlanır, bölünmüş dozlar halinde 20 damla/gün doza çıkılır. 1-12 yaş arası için günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg), 12 yaştan sonra günde 2 defa 20 damla (100 mg) Ferrum Ampul, yalnız kas içine ve derin olarak uygulanır. Yetişkinler için günlük doz 1 ampuldür (100 mg). Çocuklarda yaşa ve kiloya göre daha düşük dozlar önerilir.

DOZ AŞIMI: Zehirlenme halinde Desferroksamin veya Kalsiyum Disodyum EDTA kullanılır. Desferroksamin teratojenik etkiye sahiptir.

SAKLAMA KOŞULLARI: 30°C nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Ferrum Fort: 30 film tabletlik blister ambalajlarda, Ferrum Şurup: 150 ml’lik şişelerde, Ferrum Damla: 30 ml’lik şişelerde, Ferrum Ampul: 5 adet 2cc’lik ampul içeren kutularda.

RUHSAT TARİHİ VE NO: Ferrum Fort:  29.09.1986 -140/19, Ferrum Şurup: 20.09.1972 – 111/43, Ferrum Damla: 30.12.1985-  137/71, Ferrum Ampul: 31.12.1966 – 84/78

RUHSAT SAHİBİ ve İMAL YERİ: Vifor International Inc. St Gallen-İsviçre lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy-İstanbul

PERAKENDE SATIŞ FİYATI: Ferrum Fort: 23.17 TL (20.02.2021), Ferrum Şurup: 19.78 TL (20.02.2021), Ferrum Damla: 16.31 TL (20.02.2021), Fervion Ampul: 19.33 TL (19.02.2020) Ayrıntılı bilgi için lütfen firmamıza başvurunuz. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:4  P.K. 34467  Maslak/Sarıyer-İstanbul T. +90 212 366 84 00 F. +90 212 276 20 20 www.abdiibrahim.com.tr