Scroll Top

İntravenöz Demir Tedavisi

İntravenöz Demir Tedavisi

Demir eksikliği çoğu zaman besin yoluyla demir alınarak yeterince dengelenememektedir. Demir eksikliği çeken birçok kişide bu nedenle ilaçlı takviye gereklidir¹. Gene de demirin oral yolla takviyesi geçimsizliği ve biyolojik yararlanımın düşük olması nedeniyle çoğu zaman sınırlıdır.² ³Yeni jenerasyon demir preparatlarının damardan verilmesiyle demir depolarının hızla ve geçinimli bir şekilde doldurulması mümkündür.⁴

 

 

¹Soppi ET. Clin Case Rep 2018; 6 (6): 1082-1086
²Tolkien Z et al. PLoS One 2015; 10 (2): e0117383
³ Moretti D et al. Blood 2015; 126 (17): 1981-1989
⁴Specialist information Ferinject ®, as of July 2020