Scroll Top

Makaleler

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ GÜNCEL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

45. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nun güncellenmiş halini sunmaktan dolayı mutluyuz.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ, ANAMNEZDE NELER SORMALI?

Romalılar döneminde halsizliği ve solukluğu olan genç kadınlara, içine Roma’nın gücünü simgeleyen bir kılıcın sarkıtıldığı şarap fıçılarından şarap içirilirmiş.

ÖZEL DURUMLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

KBH’de hem gerçek hem de fonksiyonel demir eksikliği anemisi (DEA) meydana gelir. Hepsidin yıkımından böbrek sorumludur ve glomerüler filtrasyon hızı azaldıkça hepsidin kan düzeyi artar.

AİLESEL DEMİR TEDAVİSİNE DİRENÇLİ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Vücuttaki demir miktarı yaklaşık 3- 4 gramdır. Eritroblastlarda hemoglobin yapısında yaklaşık 2,0-2,5 g, demir içeren proteinlerde (örn. miyoglobin, sitokromlar, katalaz) 300 -400 mg, plazmada transferrine bağlı demir 3 -4 mg, geri kalan da ferritin ve hemosiderin formundaki depo demiridir.