Scroll Top

Anemisiz Fonksiyonel Demir Eksikliği

Anemisiz Fonksiyonel Demir Eksikliği

Anemisiz fonksiyonel demir eksikliğinde, yeterli demir vücutta depolanır ve böylece serum ferritini normal aralıkta görünür. Bununla birlikte transport sistemi doymamış durumdadır. Fonksiyonel demir eksikliğinin yaygın bir nedeni, altta yatan kronik bir hastalık ve/veya kronik inflamasyondur. Demir depolarının aslında yeterince dolu olmasına rağmen demirin bulunmamasının nedeni, hepsidinin bağırsaktan emilimini ve makrofajlardan movilizasyonunu engelleyen aşırı ekspresyonudur.¹ Klinik bir demir eksikliği şüphesinde, özellikle enfeksiyonlar, tümörler, kronik böbrek hastalığı veya otoimmun hastalıklar gibi altta yatan hastalıklar da varsa fonksiyonel bir demir eksikliğini gözden kaçırmamak için transferrin satürasyonu da belirlenmelidir. ² ³

 

 

¹Wick M, Pinggera W, Lehmann P. Clinic and laboratory iron metabolism and anemia, Springer Vienna 2002; 2-16
² Crichton RR et al. Metal-based neurodegeneration. From molecular mechanisms to therapeutic strategies, 2nd edition. 2013, Wiley
³Weiss G et al. N Engl J Med 2005; 352 (10): 1011-1023