Scroll Top

Demir Eksikliğinin Nedenleri

Demir Eksikliğinin Nedenleri

Negatif demir dengesinin üç nedeni olabilir: artan ihtiyaç, artan kayıp ve yetersiz demir alımı, bununla birlikte bu nedenlerin bir kombinasyonu da mümkündür. ¹ Fizyolojik ² ³ ⁴ nedenler, patalojik nedenlerden ayırt edilebilir. ⁵

 

 

¹ ² Beaumont C et al. Disorders of Iron Homeostasis, Erythrocytes, Erythropoiesis. European School of Hematology, 364-390
³Huch R et al. Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia, Thieme 2006
⁴Pschyrembel, 258th edition, 1998
⁵Beaumont C et al. Disorders of Iron Homeostasis, Erythrocytes, Erythropoiesis. European School of Hematology, 364-390