Scroll Top

Doğum sırasında ve sonrasında

Doğum sırasında ve sonrasında

Hamilelik sırasında anemi, doğum sırasında ve sonrasında şiddetli kanama riskini artırmaktadır. Anne ölümlerinin dörtte birinden fazlası (%27,1) doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası kanamalara bağlıdır.¹ Bununla birlikte annede şiddetli anemi varsa (7 g / dl)², yenidoğan için mortalite riski ikiye katlanmaktadır. Doğumdan sonra hemoglobin değeri tekrar 12 g / dl’nin üzerinde olmalıdır, aksi takdirde müdahale endikedir.³

 

 

¹Say L et al. Lancet Glob Health 2014; 2 (6): e232-e333
²Vogel JP et al. BJOG 2014; 121 (suppl 1): 76-88
³Nowak A et al. Swiss Med Wkly 2019; 149: w20097