Scroll Top

Demir Eksikliği ve Beslenme

Demir Eksikliği ve Beslenme

Demirin doğal emilimi, demir içeren gıdaların alınmasıyla gerçekleşir.¹ Bitkisel demir (non-hem-demir), yalnızca hayvansal gıdalarda bulunan hem-demirden (hemdemir) daha düşük biyoyararlanıma sahiptir.² Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve vejeteryan veya vegan diyet uygulayan kişiler genellikle demir gereksinimlerini yiyeceklerle karşılayamazlar.³ ⁴

Heme olmayan demir birçok bitkisel ve hayvansal gıdada bulunur. Vücuda emilimi esas olarak ince bağırsakta gerçekleşir. Heme demiri ise çoğunlukla miyoglobin veya hemoglobinden gelir ve bu nedenle hayvansal gıdalarda, özellikle ette bulunur. Bu tür demir, genel olarak hem olmayan demirden daha iyi emilir.⁵

 

 

¹Anderson GJ and Frazer DM. On J Clin Nutr 2017; 106 (suppl): 1559S-1566S
²Anderson GJ and Frazer DM. On J Clin Nutr 2017; 106 (suppl): 1559S-1566S
³Haider LM et al. Crit Rev Food Sci Nutr 2018; 58 (8): 1359-1374
⁴Austrian Nutrition Report 2017.
⁵Anderson GJ and Frazer DM. On J Clin Nutr 2017