Scroll Top

Kronik Kalp Yetmezliğinde Demir Eksikliği

Kronik Kalp Yetmezliğinde Demir Eksikliği

Kalp yetersizliği olan hastalarda demir eksikliği prevalansı, incelenen kohorta bağlı olarak yüzde 50 civarında belirtilmektedir.

Demir eksikiği anemiden bağımsız prognostik olarak önemlidir çünkü demir, kalp ve periferik kas fonksiyonunun düzenlenmesinde merkezi bir rol oynar.¹  ² Bu nedenle Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)’nin güncellenmiş kılavuzları, kronik kalp yetmezliği ve semptomatik demir eksikliği durumunda parenteral demir takviyesi önermektedir.³

Demir eksikliği pragnozu zorlaştırmaktadır

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi, kronik kalp yetmezliği olan hastalar sıklıkla anemili veya anemisiz demir eksikliğinden muzdariptir ve bu da kas-iskelet disfonksiyonuna neden olabilir. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) mevcut kılavuzları, özellikle kronik kalp yetmezliğinde devam eden kardiyak yeniden şekillenme, enflamatuar süreçler ve aşırı hacim yüklenmesi ile ilişkili olduğundan, demir eksikliğinin kalp yetmezliğinde prognozu önemli ölçüde kötüleştirebileceğine işaret etmektedir.⁴

Serum Ferritin ve Transferrin Satürasyonu Düzenli Olarak Ölçülmelidir

Yorgunluk, nefes darlığı, bitkinlik gibi kronik kalp yetmezliği ve demir eksikliği semptomları benzerdir. Bu nedenle önceki kılavuzların aksine, yeni teşhis edilmiş kalp yetmezliği olan tüm hastalar için demir eksikliği taraması önerilmektedir. Teşhis için her zaman ferritin değerleri ve transferrin satürasyonu ölçülmelidir. Serum ferritin değerleri 100 μg/l’den düşükse veya serum ferritin değerleri 100 ile 299 μg/l arasındaysa ve transferrin satürasyonu yüzde 20’nin altındaysa, tedavi gerektiren bir demir eksikliği mevcuttur.⁵ Klinik rutin tetkikler çerçevesinde senede 1 -2 kez veya bir kardiyak hastalığı sonrasında hastaneden taburcu olurken demir durumu yeniden değerlendirilmelidir.⁶

 

 

¹Frick M. Leading Opinions Internal Medicine, December 31, 2018
²Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016; 37 (27): 2129-2200
³Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016; 37 (27): 2129-2200
⁴Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016; 37 (27): 2129-2200
⁵Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016; 37 (27): 2129-2200
⁶McDonagh T et al. Eur J Heart Failure 2018; doi: 10.1002 / ejhf.1305