Scroll Top

Doktorunuzla Konuşun

İBH’de demir eksikliğine yönelik tedavi seçenekleri

İBH tanısı aldıysanız, kendinizi nasıl hissettiğinizi kontrol etmesi ve semptomların ilerleyişini takip etmesi için doktorunuzla takip randevularınız olacaktır. Bitkin hissediyorsanız ya da solgunluk, halsizlik veya hızlı kalp atışı gibi demir eksikliği semptomlarıyla karşılaşıyorsanız, ayrı bir randevu alarak doktorunuzla semptomlarınız hakkında görüşmek isteyebilirsiniz.

Ziyareti en verimli şekilde kullanabilmek için semptomlarınızın neden kaynaklandığını tespit edebilmesi amacıyla doktorunuzun ihtiyaç duyabileceği bilgileri önceden düşünmeniz yararlı olacaktır. Ayrıca sormak istediğiniz soruları da önceden hazırlamalısınız. Örneğin doktorunuzun aşağıdakileri bilmesi yararlı olabilir1,2

 • İBH semptomlarınızın güncel durumu
 • Kullandığınız ilaçlar
 • Ne kadar iyi uyuduğunuz
 • Ne kadar egzersiz yaptığınız ve
 • Yaşamınızda stres hissetmenize neden olan bir durum olup olmadığı

Doktorunuza sormak isteyeceğiniz sorular arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 • Kendimi sürekli yorgun hissediyorum. Sizce bende anemi olabilir mi?
 • Yakın zamanda hemoglobin/ferritin düzeyim kontrol edildi mi? Edildiyse sonuçlar nasıldı?
 • Bende anemi varsa benim için en uygun tedavi hangisi?
 • Aneminin tekrar oluşmasını nasıl önleyebilirim?

Doktorunuz demir eksikliği ve demir eksikliği anemisini nasıl test eder?

İBH’niz varsa muhtemelen Tam Kan Sayımı (TKS) için düzenli olarak kan testi yapılıyordur.3 Anemik olup olmadığınızı belirlemek için bu kan testi kullanılabilir. Demir eksikliğiniz olup olmadığını belirlemek için başka kan testleri yapılabilir. Sizde demir eksikliği ya da anemi olduğu ortaya çıkarsa ve bunun için bir tedavi başlatılırsa, alyuvar düzeyinizde iyileşme olduğundan emin olmak için düzenli olarak kan testleri yapılacaktır.

Anemik misiniz?

Kandaki sağlıklı alyuvar sayısı azaldığında ya da hemoglobin düzeyleri düşük olduğunda anemi meydana gelir4. Hemoglobin, akciğerlerdeki oksijeni vücudun diğer bölümlerine taşır. Doktorunuz, Tam Kan Sayımı yaparak anemik olup olmadığınızı kontrol edebilir. Bu test, doktorunuzun kanınızdaki alyuvar sayısını ve hemoglobin düzeyini ölçmesine yardımcı olur.5

Aşağıdaki tabloda doktorunuzun “düşük” olarak değerlendirebileceği hemoglobin düzeyleri yer almaktadır. Anemiyi tanımlayan değerler farklı insan gruplarına göre değişiklik gösterebilir.

Cinsiyet/Yaş
Kan Testi
Doktorunuzun
Anemi Testi Yaparken
Kullanabileceği
Kılavuz Değerler*
15 yaşın üzerindeki erkekler Anemiyi tanımlayan
hemoglobin düzeyi
13 g/dL altı6
15 yaşın üzerindeki kadınlar
(gebe olmayan)
Anemiyi tanımlayan
hemoglobin düzeyi
12 g/dL altı6
15 yaşın üzerindeki kadınlar
(gebe)
Anemiyi tanımlayan
hemoglobin düzeyi
11 g/dL altı6

Bu tabloda belirtilen kılavuz değerleri ve birimler yalnızca referans amaçlıdır. Doktorunuz farklı kılavuz değerleri ya da birimler kullanabilir. Sonuçların ne anlama geldiğini öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

Demir eksikliğiniz mi var?

Doktorunuz demir eksikliğine yönelik kan testini ilk kan testinin bir parçası olarak ya da takip testinde yaptırabilir. Kan testindeki pek çok farklı sonuç, doktorunuzun anemik olup olmadığınızı anlamasına yardımcı olabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • TSAT ya da transferrin satürasyonu, vücudunuzda taşınan demir miktarını ölçmek için kullanılan bir testtir7
 • Serum ferritin vücudunuzdaki demir depolarının miktarını belirtir.8

Aşağıdaki tabloda doktorunuzun demir eksikliğiniz olup olmadığını belirlemek için kullanabileceği değerler yer almaktadır.

Kan Testi Sonucu
Doktorunuzun Anemi Testi Yaparken Kullanabileceği Kılavuz Değerler*
Serum Ferritin <30 ng/mL (İBH’nin remisyonda olduğu hastalar)
Ferritin <100 ng/mL (aktif halde İBH’li hastalar)
Transferrin satürasyonu (TSAT) <%20

Bu tabloda belirtilen kılavuz değerleri ve birimler yalnızca referans amaçlıdır. Doktorunuz farklı kılavuz değerleri ya da birimler kullanabilir. Sonuçların ne anlama geldiğini öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

Kan testinin sonucuna bağlı olarak doktorunuz size demir eksikliği ya da demir eksikliği anemisi tanısı koyabilir. Ayrıca sizinle tedavi seçenekleri konusunda da görüşebilir.

REFERANSLAR

 1. NIH Senior Health talking to your doctor.Available at: http://nihseniorhealth.gov/talkingwithyourdoctor/planningyourdoctorvisit….
 2. NHS Choices GP Choice.Available at: http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Yourchoices/GPchoice/Pages/GPappointmen….
 3. Gasche C, Lomer MCE, Cavill I, Weiss G.Iron, anaemia, and inflammatory bowel diseases. Gut. 2004;53(8):1190-7. doi:10.1136/gut.2003.035758.
 4. Wood MM, Elwood PC.Symptoms of iron deficiency anaemia: A community survey. Br J Prev Soc Med. 1966;20:117-121.
 5. Dean L.1. Blood and the cells it contains. Blood Groups Red Cell Antigens. 2005:1-6.
 6. a.b. c. Sullivan KM, Mei Z, Grummer-Strawn L, Parvanta I. Haemoglobin adjustments to define anaemia. Trop Med Int Health. 2008;13(10):1267-71. doi:10.1111/j.1365-3156.2008.02143.x.
 7. Seid MH, Derman RJ, Baker JB, Banach W, Goldberg C, Rogers R.Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2008;199(4):435.e1-7. doi:10.1016/j.ajog.2008.07.046.
 8. Suominen P, Punnonen K, Rajamäki a, Irjala K.Serum transferrin receptor and transferrin receptor-ferritin index identify healthy subjects with subclinical iron deficits. Blood. 1998;92(8):2934-9.