Scroll Top

Viral Gündem 2

news-blog
POKÉMON YEMEK TEHLİKELİ Mİ?

Bir araştırmacı bilimsel bir dergide gönderilen makalenin okunmadan ve değerlendirilmeden yayınlanabileceğini test etmek için bir çalışma yaptı.

Akademik bir dergiye yarasa gibi Pokémon yemenin de COVID-19’un yayılmasına yol açtığını iddia eden bir makale gönderdi.

Makalenin yayınlanmasının ardından bir başka mecrada yaptığı açıklamada Pokémon konulu içeriklerin bile yayınlanıp, tartışılabileceğini bu nedenle güvenilir ve bilinen kaynaklardan bilgi edinmek gerektiğini vurguladı.

https://www.the-scientist.com/critic-at-large/opinion-using-pokmon-to-detect-scientific-misinformation-68098

KIRMIZI YARIM AY; DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR BULGU

60 yaşında ek hastalığı olmayan bir COVID-19 hastasında semptomlardan 2 hafta sonra hastanın tüm el tırnaklarında lunulada yarım ay şeklinde kırmızı bant tespit edildi. 1 aylık takipte bu bantlar varlığını sürdürdü.

Kırmızı bantların inflamatuar bağışık yanıta bağlı lokalize mikrovasküler hasar sonucu ortaya çıktığı düşünülse de patogenezin henüz bilinmediği belirtildi.

Bu bulgunun daha önce sistemik dermatolojik rahatsızlıklarda görülmediği ve tuhaf bir bulgu olduğu, COVID-19 için patognomik olabilmesi açısından ileri incelemenin gerektiği bildirildi.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.16747

İKİZLERDE SEYİR FARKI

Journal of Medical Cases’de Ağustos 2020’de yayınlanan bir vaka takdiminde aynı evde yaşayan 35 yaşındaki tek yumurta ikizlerinin COVID-19 enfeksiyonunu nasıl geçirdikleri rapor edildi.

İkizler arasında risk faktörleri açısından major bir fark yoktu. 2. kardeşin diyabet regülasyonu 1. kardeşe göre daha iyi olmasına rağmen aynı şikayetlerle başvurdukları hastanede 1. kardeş serviste, 2. kardeş yoğun bakımda tedavi edilebildi.

Başvuru anında 1. kardeşin inflamasyon göstergeleri yüksek saptanırken 2. kardeşte daha düşüktü. Ancak bu seyir hastalık boyunca değişkenlik gösterdi.

Çalışmanın yorumunda inflamasyon göstergelerinin hastalığın klinik seyrinin göstergesi olduğu vurgulandı.

https://doi.org/10.14740/jmc3536

EKOKARDİYOGRAFİNİN DEĞERİ

European Heart Journal’da 1216 hastanın dahil edildiği çalışmada; COVID-19 hastalarında ekokardiyografik bulgular değerlendirildi.

Sonuçta; %55 hastada anormal bir ekokardiyogram saptandı. Ventrikül anormallikleri yanında, yeni miyokard enfarktüsü, miyokardit ve takotsubo kardiyomiyopati tanı konulan hastalıklardı.

Önceden kalp hastalığı olmayanların %46’sında ekokardiyogram anormaldi ve %13’ünde ciddi hastalık vardı. Ekokardiyografinin bu hastaların takip ve tedavi yönlendirmelerinde önemli bir katkısı olacağı belirtildi.

https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa178