Scroll Top

Viral Gündem 1

AKCİĞER ULTRASONOGRAFİSİ İLE TANI

İspanya’da acil servis ve radyoloji uzmanlarının 51 hastayı dahil ettiği çift kör bir çalışmada COVID-19 tanısı koymada bilgisayarlı tomografi ve akciğer ultrasonografisi karşılaştırıldı. Çalışmada;

  • Makro-patolojileri tespit etme duyarlılığında benzer sonuçlar ortaya çıktı.
  • Genç erkeklerde enfeksiyon sebepli kalp patolojileri teşhisinde ise ultrasonografi daha duyarlı olarak tespit edildi.

Pandemi halk sağlığını kaynaklar açısından da tehdit etmeye devam etmektedir. Alternatif tanı yöntemlerinin çeşitliliği mücadelede önemli yer tutmaktadır.

 

MUTASYONLAR TEHLİKELİ Mİ?

99 ülke 46.723 enfekte hastadan elde edilen virüs genomları incelendiğinde 12.700’den fazla mutasyon tespit edildi.

Araştırmacılar, saptanan hiçbir mutasyonun virüsün yayılım hızını arttırmadığını ve mutasyonların aşının sunulmasına kadar yakından takip edilmesi gerektiğini belirttiler.

Gelecekte virüsün aşıdan kaçmak için mutasyon geliştirebileceğine ancak; mutasyonların takibiyle aşılarda güncelleme yapılabileceğine değinildi.

 

DİŞ SAĞLIĞI GÜNDEMDE…

Fransa’da yapılan bir değerlendirmede periodontitin ana kaynağının periodantal pakeler olduğu ve bu problemin toplumda yaygın olarak gözlenen bir durum olduğuna vurgu yapıldı.

Bu pakelerin diğer bazı mikroorganizmalar gibi SARS-CoV-2 ailesi için de bir rezervuar alanı olabileceğine ve virüsün enfeksiyon-replikasyon-göç döngüsünde yer alabileceğine dikkat çekildi.

Reaktivasyonu da açıklama ihtimali olan bu durumu değerlendirmek üzere COVID-19 pozitif hastalarda periodontal plakların virüsün yaşam döngüsündeki yerini anlamak amacıyla bir çalışma başlatıldığının bilgisi de verildi.

 

ERKEKLERDEKİ ETKİSİ!

COVID-19’un testis hasarı üzerine yapılan otopsi çalışmalarında erkek fertilitesi üzerinde bir etkisi olabileceği öne sürüldü.

Florida’daki Miami Üniversitesi’nden araştırmacılar, enfeksiyon hastalığından ölen altı ve diğer nedenlerden ölen üç erkeğin testis dokularını karşılaştırdı.

World Journal of Men’s Health’de yayınlanan rapora göre COVID-19 hastalarının yarısında sperm üretme yeteneklerini bozacak testis hasarı vardı.

Araştırmacılar virüs ile enfekte olmuş erkeklerde gonadal fonksiyonların değerlendirilmesini öneriyor