Scroll Top

Yiyecek Dışındaki Şeyleri Yemek İsteme

Zaman zaman canınızın bazı yiyecekleri çekmesi, özellikle de gebelik sırasında normal bir durumdur. Bununla birlikte kil, toprak, kül ve nişasta gibi sıra dışı maddeleri yeme isteğinin nedeni demir eksikliği olabilir. Yiyecek dışındaki maddeleri yeme isteği “pika” olarak bilinir.

Demir eksikliği ya da demir azalması bulunan kan donörlerinin %11’inde pika vardır.

Lacey EP. Broadening the perspective of pica: literature review. Public Health Rep. 1990;105(1):29-35. Bryant B, Yau Y, Arceo S, Hopkins J, Leitman S. Ascertainment of Iron Deficiency and Depletion in Blood Donors through Screening Questions for Pica and Restless Legs Syndrome. Transfusion. 2013;53(8):1673-1644.