Scroll Top

Bebek Boy Kilo Persentil Hesaplama

0-3 Yaş Bebeklerde Persentil HesaplamaSONUÇLAR


0-3 Yaş Arası Persentil Hesaplama modülü

Bebek ve çocuklarda yaşa göre persentil hesaplama modülü.

0 – 3 yaş arası Kız ve Erkek Çocuk, Bebek boy kilo hesabı, persentil eğrisinde durumunu gösterir hesaplama. 0-3 yaş arası çocuklarda yaşa göre boy persentili, yaşa göre ağırlık persentili, boya göre ağırlık persentili ile başa göre baş çevresi persentili hesapları ve ölçüleri.

Bebek Yaş, Boy, Kilo, Baş Persentil Tablosu Değerleri.

Persentil
: 3-10 en düşük değer.
: 10-25 düşük değer.
: 25-50 normal ve normal altı değer.
: 50-75 normal ve normal üstü değer.
: 75-90 yüksek değer.
: 90-97 en yüksek değer.